bg en

Untitled Document

Жилищна инспекция


 

Жилищната инспекция е обследване от неинвазивен и неразрушителен тип, което с помощта на подходяща техническа екипировка създава ясна представа за състоянието на обследвания имот и повечето скрити дефекти, невидими за стандартното обследване. Хексагон Билд разполага с най-добрата техника за обследване в България и ние можем да направим подробен (високотехнологичен) анализ на състоянието на жилището и изправността на интегрираните системи в него.

HOME INSPECTION е нова услуга за България, която тепърва ще се налага на пазара като стандарт при ремонти или покупки на имоти. В нашата страна вече откъслечно се предлагат подобни услуги, но те обикновено не са придружени с подходящото оборудване или то е недостатъчно. Нашите стандарти на работа и притежаваната от нас техника са гаранция за качеството на предлаганата услуга. Цените, за които Хексагон Билд ще направи пълно обследване на Вашите имоти, са без аналог, т. е. ние сме сигурни, че ще Ви предложим най-добрата цена и то с най-професионалната техника в света. Държим да подчертаем, че Хексагон Билд не ползва китайски инструменти или техника, както и любителски такива.
 

НИЕ МОЖЕМ ДА ОТКРИЕМ:
 

СКРИТА ВЛАГА И ТЕЧОВЕ, които са невидими за човешкото око или са били маскирани с козметичен ремонт с цел по-лесна продажба на имота. Хексагон Билд ЕООД притежава най-добрите уреди за откриване на влага от FLUKE и TRAMEX. Ако имота е индустриален, ние можем да проверим покривната му конструкция за течове и влага. Спукани тръби в пода и стената, кондензи в инсталационни шахти и куфари, Въпросните дефекти могат да бъдат заснети и документирани във видимия и инфрачервения спектър. Ние притежаваме единствения скенер в България за откриване на кондензи и влага под фасадни изолации.
 

ПРОБЛЕМИ В ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИТЕ, които могат да предизвикат самозапалване и пожар, както и проблеми на електропреносната мрежа, които могат да бъдат фатални за домакинските електроуреди или сървърни помещения. Ние разполагаме със скенери за проследяване на кабели, софтуер и уреди за анализ на качеството на монофазната електро енергия. Достатъчен ни е един поглед към ел. таблото с термалната камера за да разберем какво е състоянието на електро връзките. Това най-лесно се установява, когато имота е обитаем към момента на продажбата му. По време на самото обследване (30-60 мин.) ние правим запис (диаграма) на качеството на ел. енергията подавана в жилището и можем да посочим различията в качеството на доставената електрическа енергия (волтаж, ампераж, хармоничност и пикове опасни за мрежата). С помощта на тези данни Вие можете да прецените рисковете от обитаването на изследваното жилище.
 

ЗАГУБА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ - при постоянното покачване на цените на горивата и енергоизточниците това е в голям плюс за бъдещия купувач да е наясно какви са предвидимите разходи за отопление или климатизация на имота. Този вид изследвания дават най-добри резултати при наличието на работещо отопление или климатизация по време на анализа. С нашите уреди могат да се установят липсващи или недостатъчни изолации на жилището, както и всички възможни зони на кондензация по стените и таваните. С термографската ни камера може да се провери състоянието на дограмите и това дали са правилно монтирани.
 

МИКРОКЛИМАТЪТ В ЖИЛИЩЕТО не винаги е толкова добър колкото изглежда на пръв поглед. Хексагон Билд разполага с анемометри и газ анализатори и най-мощният IR термометър в България, с чиято помощ можем да проверим влажността, температурата на въздуха и стените и наличието на вредни газове във въздуха. Имаме възможност да проверим и климатичните инсталации (ако има налични такива) и да проверим надеждността им и дали отговарят на заложените параметри (ако разполагаме с проектната документация). Ако има вентилационни системи и централна климатизация ние можем да проверим качеството и параметрите на подавания въздух (важи за административни и офис сгради).  
 

ОТОПЛИТЕЛНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ като ТЕЦ или локални (етажни инсталации), както и подови отопления, често работят с намален капацитет, поради запушвания или прекъснати нагревателни вериги. По време на отоплителният сезон ние сме в състояние да проверим надеждността на монтираните радиатори и състоянието на електрически подови отопления, ако има такива. Ако имота има собствено котелно помещение, можем да проверим системата за скрити дефекти с помощта на термографската камера и Вашите клиенти да получат важна информация за надеждността и. Ние можем да проверим и комините Ви тела, ако използвате камини или други подобни отоплителни уреди. Наличието на пукнатини в комините, дори било и незабележими, могат да предизвикат пожар или отделяне на вредни газове. Подобни изследвания трябва да се провеждат при работеща камина или печка, за да се получи реален резултат.
 

ИНФИЛТРАЦИЯ  ИЛИ ЕКСФИЛТАЦИЯ НА ВЪЗДУХ е процес, при който в обследваното помещение прониква или изтича въздух, което влошава желания климат. Тези процеси имат отношение към климатизацията на сгради или помещения и значително могат да нарушат проектните параметри на ОВК инсталацийте както и да предизвикат кондензационни процеси. При големи хладилни камери (складове) това води до по-голямо енергопотребление за достигане на желаните темперетурни стойности и съответно - финансови загуби. С помоща на термографията всичко това може да се избегне. Превантивните огледи с инфрачервена камера ще Ви предпазят от подобни проблеми и излишни финансови разходи.


ХЕКСАГОН БИЛД ЕООД е в състояние за не повече от 60 минути (до РЗП 100м²) да извърши преглед на посоченото от Вас жилище и да Ви предостави в рамките на три дни подробен писмен доклад за обследвания имот. Ние веднага можем да Ви информираме (в процеса на обследването) за установени скрити дефекти, а подробният писмен доклад ще Ви даде по-ясна картина за състоянието на имота. Стойността на подобно ПРЕВАНТИВНО обследване е пакетна и тя включва всички посочени действия по-горе. Надеждността на всеки резултат се проверява с допълнителни уреди за да сме сигурни в оценките си. Можем смело да твърдим, че притежаваме най-доброто оборудване за HOME INSPECTIONS в България, както и декларираме официално, че не работим с любителски инструменти. Налагането на тази нова услуга в България ще е от полза за всички, които искат да вложат парите си без рискове и на всички, които искат да докажат надеждността на обявения за продажба имот. Ние сме сигурни, че предлагаме най-ниската цена за подобно обследване. Ако Вие ни докажете, че друга фирма разполага с по-добро оборудване от нас и Ви дава по-добра цена ние ще Ви върнем парите! Цената на обследването е за 1 час и ние можем да проверим жилище до 100м². За по-големи РЗП цените са на час и варират от сложността на обекта и това дали изследването е ПРЕВАНТИВНО или ПРЕДСКАЗУЕМО (проблем, който се знае и е нужно подробно и детайлно обследване). Клиентите, които желаят подробен доклад с остойностяване на наложителните ремонтни дейности, ще получат пълно съдействие от нас, като след отстраняване на проблемите ние можем да направим повторни измервания. Хексагон Билд не се занимава с ремонти и не препоръчва фирми за изпълнение на СМР, но ние можем да предложим списък с фирми, които след извършване на СМР и проверка от наша страна не сме установили дефекти в изпълнението им т. е ние разполагаме с WHITE LIST на проверените от нас фирми. Ние предпочитаме нашите клиенти сами да се погрижат за ремонтите си, а ние да проверим качеството на изпълнението им.