bg en

Untitled Document

HOME INSPECTIONS

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В ЗАЩИТА НА КЛИЕНТА
ПРОГРАМА ‘’АГЕНЦИИ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ’’


 

ЖИЛИЩНАТА ИНСПЕКЦИЯ е обследване от неинвазивен и неразрушителен тип, което се използва за превантивно и предвидимо обследване на системите изграждащи едно жилище. Тази услуга с успех навлиза на пазара за недвижими имоти в САЩ и Канада както и в северна Европа. За тези пазари, липсата на подобен доклад (одит) е сериозен недостатък за продавания имот. С най-съвременни уреди и технологии за кратко време могат превантивно да се обследват възлови места в имот, който подлежи на покупко-продажба и да се установи реалното му състояние. HOME INSPECTION е мощен инструмент за корекция на цената на продаваният или отдаваният под наем имот. Благодарение на съвременната технология могат да се открият скритите дефекти или да се установи липсата на такива. Сертифицирането на имот преди продажбата му ще помогне на Продавача да докаже предимствата на съответния имот.


НИЕ МОЖЕМ ДА ОТКРИЕМ:
 

СКРИТА ВЛАГА И ТЕЧОВЕ, които са невидими за човешкото око или са били маскирани с козметичен ремонт с цел по-лесна продажба на имота. Хексагон Билд ЕООД притежава най-добрите уреди за откриване на влага от FLUKE и TRAMEX. Ако имота е индустриален, ние можем да проверим покривната му конструкция за течове и влага. Спукани тръби в пода и стената, кондензи в инсталационни шахти и куфари, Въпросните дефекти могат да бъдат заснети и документирани във видимия и инфрачервения спектър. Ние притежаваме единствения скенер в България за откриване на кондензи и влага под фасадни изолации.
 

ПРОБЛЕМИ В ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИТЕ, които могат да предизвикат самозапалване и пожар, както и проблеми на електропреносната мрежа, които могат да бъдат фатални за домакинските електроуреди или сървърни помещения. Ние разполагаме със скенери за проследяване на кабели, софтуер и уреди за анализ на качеството на монофазната електро енергия. Достатъчен ни е един поглед към ел. таблото с термалната камера за да разберем какво е състоянието на електро връзките. Това най-лесно се установява, когато имота е обитаем към момента на продажбата му. По време на самото обследване (30-60 мин.) ние правим запис (диаграма) на качеството на ел. енергията подавана в жилището и можем да посочим различията в качеството на доставената електрическа енергия (волтаж, ампераж, хармоничност и пикове опасни за мрежата). С помощта на тези данни Вие можете да прецените рисковете от обитаването на изследваното жилище.
 

ЗАГУБА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ - при постоянното покачване на цените на горивата и енергоизточниците това е в голям плюс за бъдещия купувач да е наясно какви са предвидимите разходи за отопление или климатизация на имота. Този вид изследвания дават най-добри резултати при наличието на работещо отопление или климатизация по време на анализа. С нашите уреди могат да се установят липсващи или недостатъчни изолации на жилището, както и всички възможни зони на кондензация по стените и таваните. С термографската ни камера може да се провери състоянието на дограмите и това дали са правилно монтирани.
 

МИКРОКЛИМАТЪТ В ЖИЛИЩЕТО не винаги е толкова добър колкото изглежда на пръв поглед. Хексагон Билд разполага с анемометри и газ анализатори и най-мощният IR термометър в България, с чиято помощ можем да проверим влажността, температурата на въздуха и стените и наличието на вредни газове във въздуха. Имаме възможност да проверим и климатичните инсталации (ако има налични такива) и да проверим надеждността им и дали отговарят на заложените параметри (ако разполагаме с проектната документация). Ако има вентилационни системи и централна климатизация ние можем да проверим качеството и параметрите на подавания въздух (важи за административни и офис сгради).
 

ОТОПЛИТЕЛНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ като ТЕЦ или локални (етажни инсталации) както и подови отопления, често работят с намален капацитет поради запушвания или прекъснати нагревателни вериги. По време на отоплителният сезон ние сме в състояние да проверим надеждността на монтираните радиатори и състоянието на електрическите подови отопления ако има такива. Ако имота има собствено котелно помещение, можем да проверим системата за скрити дефекти с помощта на термографската камера и Вашите клиенти да получат важна информация за надеждността и.
 

ХЕКСАГОН БИЛД ЕООД е в състояние за не повече от 60 минути (до РЗП 100м²) да извърши преглед на посоченото от Вас жилище и да Ви предостави в рамките на три дни подробен писмен доклад за обследвания имот. Ние веднага можем да Ви информираме (в процеса на обследването) за установени скрити дефекти, а подробният писмен доклад ще Ви даде по-ясна картина за състоянието на имота. Стойността на подобно ПРЕВАНТИВНО обследване е пакетна и тя включва всички посочени действия по-горе. Надеждността на всеки резултат се проверява с допълнителни уреди за да сме сигурни в оценките си. Можем смело да твърдим, че притежаваме най-доброто оборудване за HOME INSPECTIONS в България, както и декларираме официално, че не работим с любителски инструменти. Налагането на тази нова услуга в България ще е от полза за всички, които искат да вложат парите си без рискове и на всички, които искат да докажат надеждността на обявения за продажба имот. Ние сме сигурни, че предлагаме най-ниската цена за подобно обследване. Ако Вие ни докажете, че друга фирма разполага с по-добро оборудване от нас и Ви дава по-добра цена ние ще Ви върнем парите! Цената на обследването е за 1 час и ние можем да проверим жилище до 100м². За по-големи РЗП цените са на час и варират от сложността на обекта и това дали изследването е ПРЕВАНТИВНО или ПРЕДСКАЗУЕМО (проблем, който се знае и е нужно подробно и детайлно обследване). Клиентите, които желаят подробен доклад с остойностяване на наложителните ремонтни дейности, ще получат пълно съдействие от нас, като след отстраняване на проблемите ние можем да направим повторни измервания. Хексагон Билд не се занимава с ремонти и не препоръчва фирми за изпълнение на СМР, но ние можем да предложим списък с фирми, които след извършване на СМР и проверка от наша страна не сме установили дефекти в изпълнението им т. е ние разполагаме с WHITE LIST на проверените от нас фирми. Ние предпочитаме нашите клиенти сами да се погрижат за ремонтите си, а ние да проверим качеството на изпълнението им.