bg en

Untitled Document

Защита на инвеститори


 

След свиването на строителния сектор и наличието на много свободни подизпълнители на пазара инвеститорите в областта на строителството имат сериозен избор на възможности и цени. Не винаги обаче това е предимство при изпълнение на възложени СМР. Ниските цени и ожесточената конкуренция на пазара са причина голяма част от довършителните работи по обектите да се изпълняват некачествено. За съжаление инвеститорският контрол не може винаги да хване подобни некоректни изпълнения на СМР както и често без помощта на специално оборудване това е невъзможно. Фирма Хексагон Билд създаде програма за защита на инвеститорите в строителството, която с помощта на високотехнологични уреди и квалифицирани специалисти да следи за коректното изпълнение на някой видове СМР, при които доказването на неизпълнение е невъзможно с помощта на стандартната физическа проверка. Ние не можем да обхванем всички дейности, но сме в състояние да проследим и установим неизпълнение или некачествено изпълнение за следните довършителни работи:

ФАСАДНИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

Ако уговорките Ви с подизпълнителя или Главният изпълнител включват неустойки или гаранционни депозити то можете да разчитате на нас за проверка на всички топлоизолации на вашите сгради. За целта е необходимо при започването на отоплителния сезон и след Акт 16, да ни се обадите за подробно обследване на фасадите. Ние сме в състояние да открием всички пропуски и дефекти по топлоизолацията стига топлинната разлика между вътрешния и външния климат да е минимум 10°С.

ПРЕДСТЕННИ ОБШИВКИ С КАМЕННА (МИНЕРАЛНА) ВАТА

Хексагон Билд може да направи обследване на всички външни стени изолирани с каменна или минерална вата. С помощта на една от най-чувствителните термокамери в България (0, 05°С) ние можем да установим липсата на вата и това дали тя отговаря на параметрите посочени в офертата на Изпълнителя. Отново обаче трябва атмосферните услови да отговарят на гореспоменатите параметри.

ПРОВЕРКА НА ДОГРАМИ

Не е тайна, че монтажа на дограмите в България не е особено качествен. Видимо “добре” монтираната дограма не е гаранция за един наистина коректен монтаж. Отново с помощта на инфрачервена камера и димни трейсери може да се провери монтажа и реглажа на дограмите както и дали е използвано “К “ стъкло за стъклопакетите и дали наистина са пълни с аргон.

ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРО ВРЪЗКИ

Тези рутинни проверки са подходящи за ГРТ и за апартаментни (етажни) табла с предпазители. Лошо направените електровръзки и предпазители за подмяна са ясно видими за термалната камера когато са под товар.ПРОВЕРКА ДЪЛЖИНАТА НА ПОЛОЖЕНИ КАБЕЛИ

Това е един най-спорните протоколи в строителството особено когато ел. инсталациите са затворени с мазилка или са зад предстенната обшивка. Ние разполагаме с уред, който може да измери всички видове медни и алуминиеви кабели стига да имаме мостра с дължина 1м от измервания проводник. Тези измервания се провеждат преди да се подвържат разпределителните (разклонителни) кутии като се измерват типови окабелявания (етажи или апартаменти). Също така ние сме в състояние да трасираме всеки кабел дори и да е положен под земята до 2, 5 м дълбочина. Така освен дължините можем да проверим и от къде минават кабелните трасета и дали отговарят ел. проекта на сградата.

ПРОВЕРКА НА ОВК ИНСТАЛАЦИИ

С помощта на най-добрият уред за измерване на вредни газове, обем и скорост на подавания въздух Хексагон Билд може да провери дали ОВК инсталациите на вашите сгради отговарят на проектната документация – т. е. дали сте подведени от търговците и изпълнителите. Също така липсата на изолация на въздуховодите над окачения таван е видима в инфрачервения спектър (за термокамерите). ИЧ камера може да установи и пропуски при захранването и свързването на отоплителни инсталации в частност лошо монтирани (свързани) радиатори и дефектни нагревателни котли (липсваща изолация и опасно изтънели стени).

ИНФИЛТРАЦИЯ ИЛИ ЕКСФИЛТАЦИЯ НА ВЪЗДУХ

Това е процес, при който в обследваното помещение прониква или изтича въздух, което влошава желаният климат. Тези процеси имат отношение към климатизацията на сгради или помещения и значително могат да нарушат проектните параметри на ОВК инсталациите, както и да предизвикат кондензационни процеси. При големи хладилни камери (складове) това води до по-голямо енергопотребление за достигане на желаните температурни стойности и съответно - финансови загуби. С помощта на термографията всичко това може да се избегне. Превантивните огледи с инфрачервена камера ще Ви предпазят от подобни проблеми и излишни финансови разходи.ТЕЧОВЕ В ПЛОСКИ ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ (БИТУМНИИ КАУЧУКОВИ МЕМБРАНИ)

Диагностиката на подобен вид покриви в световен мащаб е възможна само с три вида уреди – термални камери, микровълнови скенери и ядрени скенери. Хексагон Билд разполага с първите два уреда като микровълновият скенер е единствен в България. При подходящи атмосферни условия ние можем да открием всички поразени от влагата зони на подобен вид покриви. MW скенер ни дава възможност да откриваме и кондензационни зони на фасадни топлоизолации, които са невидими за друг вид обследване. Хексагон Билд планува да внесе и първия ядрен скенер за покривни конструкции.
Всички гореспоменати дейности имат превантивен характер и самото присъствие на наши специалисти на Вашите строителни площадки имат крайно положителен ефект върху качеството на изпълняваните СМР. Нашите обследвания се извършват по график уточнен с Вашите изпълнители и Инвеститорския Ви контрол. Обикновено обследванията са преди подписване на актове за СМР и преди изплащане на гаранционни депозити. Нашата задача не е да тормозим или плашим строителите, а само да ги научим, че качественото изпълнение на СМР е единственото основание за доплащане по сключен договор.