bg en

Untitled Document

Професионално заснемане на сгради и помещения


 

Можем да заснемем етажни планове с различни нива на детайлност - от прости стени, колони, врати и прозорци, за да се получат подробни данни, включително цялата 3D информация (нива, височини, стълбищни рамена, детайли, височини на вратите, височина на тавана, греди и т. н.). Като част от нашите измервания, специалистите ни могат да вземат и друга информация, както и всички електрически точки, санитарни принадлежности, структурни окабелявания, съоръжения, противопожарно оборудване, охранителна техника и сигнализация.


Много често плановете съществуват, но точността им е под съмнение или не са нанесени направените изменения. Ние можем да извършим проучване и това да бъде много ефективен начин за актуализация на съществуващите планове.

От Вашите чертежи или тези на клиенти Ви, ние сме в състояние да направим сравнение с размерите взети на място и да изготвим доклад, показващ къде има неточности. Mobile CAD геодезията може да открие процента на различия между съществуващите скици и ситуацията на място, както и всички промени в сградното оформление.
 

Методика на заснеманетоЗаснеманията се провеждат с помощта на ръчни лазерни далекомери (Leica Disto A6, Leica Disto D8), съчетана с технологията Bluetooth за пренос на данни и микрокомпютър PDA HP. Този подход, при който се създава CAD чертеж по време на измервателния процес, ни позволява да се установят точно всички строителни размери на място. Тази методика внася значително по-добри резултати в сравнение със стандартните конвенционални методи с допустимо закръгление на размерите.
Точността от ± 5 мм над 100 метра се постига с това оборудване - оказването на нормалната работна точност от ± 25 мм между всеки две точки не представлява проблем.
Нашите измервания включват следните елементи, както и всичко, което клиентът изисква:

Стандартното измерване на сграда включва:

* Всички структурни или преградни стени;
* Врати и прозорци, отваряемост и всички отвори;
* Стълбища и асансьорни шахти;
* Санитарната арматура ще бъде посочена, но не се измерва;
* Височини на мястото.

Можем също да предоставим пълен набор от цифрови фотографии, които могат да се включат в чертежите. При заснемане на фасади използваме Питагоровата теорема с помощта на лазерните далекомери на LEICA и можем детайлно да заснемем архитектурните детайли по фасадата с помощта на далекомер и тринога.