bg en

Георадарни проучвания на бетонни конструкции


Георадарът - GPR (ground penetrating radar) e един от основните методи за изследване на стоманобетонни конструкции , стоманобетонна покрития и подпочвени пластове в продължение на много години . С новите мини GPR системи като StructureScanтм Mini задачите за инженерни проучвания , реконструкции и мониторинг се решават по-бързо и надеждно.
GPR технологията позволява бързо да се получи изображениес висока резолюция (по-малко от един сантиметър) в "реално време ", без да се нарушава целостта на покритието. За проучване на вътрешната структура на бетонни конструкции  се използва GPR антена с високо честотни радио вълни - до 1.6 - 2.6GHz . Събирането на данни се извършва последователно , което ви позволява да обследвате участък с размер 60х60см само за 15 минути или километри непрекъснато сканиране в продължение на няколко часа , което дава възможност за изграждане на триизмерни модели на изследваната среда .

 

 GSSI StructureScanтм  Mini за изследване на стоманобетонни конструкции се използва главно за следните задачи :
- Изследване на вътрешната структура на железобетонни конструкции :
• определяне на позицията и дълбочината на армировката и комуникации (кабели и тръби) в бетона преди рязане или пробиване;
• идентифициране на пукнатини, кухини и дефекти в бетона ;
• Оценка на дебелината и състоянието плочите и бетонното покритие.
Ползите от използването на GPR са:
- Не се нарушава целостта на проучваните повърхностни ;
- Нуждаем се от достъп само от едната страна на железобетонната конструкция ;
- GPR технологията осигурява данни в "реално време" ;
- Висока скорост на работа и голяма детайлност на проучваните обекти.

         
3D арматурна мрежа 2D разрез на арматурна мрежа 3D oпънат арматурен кабел – PTC

        
3D разрез на арматурен кабел – PTC Кабел на дълбочина 4 см Неметалически обект на 4 см