bg en

Untitled Document

Въпроси и Отговори


Какво е ИНФРАЧЕРВЕНО ТЕРМОГРАФСКО ИЗОБРАЖЕНИЕ (ITI)

Доскоро само при военните и космически технологии можеше да се срещне това понятие, но от няколко години термографията навлиза и в индустриалния и търговски сектор.
ИТИ като технология позволява да се изследва даден обект отвъд спектъра на видимата светлина като с помощта на специализирани софтуери и уреди може да се отчитат и най-малките отклонения в повърхностните температури на изследваните обекти. Подобни температурни аномалии се причиняват от влага, течове, плесени, лоши електро връзки, липсващи термоизолации, кондензи, блокирали въртящи се елементи в индустриални машини и т. н.

ИТИ като технология позволява да се изследват температурните вариации на повърхността на изследваните обекти и с помощта на допълнително оборудване като ИЧ термометри, диелектрични влагомери и анемометри може да се локализират проблемите като се открие причината за тяхната поява и се определи оптимален начин за отстраняването им.


Какво е термографска инспекция (термографски одит)

ИТИ е технология, която е в услуга на индустриалните предприятия и инвеститорския контрол в строителството. Също така инфрачервените камери се използуват за обследване на жилища (къщи и апартаменти) с превантивна цел или преди и след извършване на ремонтни работи. С помощта на това оборудване може да се локализират ремонтните работи само където са необходими или да се провери качеството и надеждността на извършените такива.

 

 


 

Може ли термовизионната  камера  да получи образ  през стените на дома ми?

Не. Макар да изглежда, като че ли виждате директно  компоненти в  кухини в стените това, което действително виждате е  температурните разлики на  стената породена от повърхността на материала и влагата осъществяваща температурната проводимост. Инфрачервената камера не може да вижда през облекло или затворени прозорци.

 

Безопасна ли е инфрачервената термография?

Да. Тя е неинвазивна и не изисква премахване (разрушаване) на материали (тавани, стени, подове и т. н. ) с цел откриване на скрити проблеми. Термографската камера улавя инфрачервеното лъчение без да излъчва никакви вредни лъчи.

 

Как инфрачервената термография открива влага?

Когато влагата се изпарява, тя създава охлаждащ ефект. Този охлаждащ ефект е ясно видим на монитора на инфрачервената камера. След това показанията се обработват софтуерно и достигат до Вас под формата на писмена термографска експертиза.

 

Може ли с  инфрачервена камера да се установи наличието на мухъл?

С инфрачервената камера не може да се установи директно наличието на плесени. Може обаче да се търсят области, които задържат влагата и остават различен топлинен подпис от околната среда. По презумпция в тези зони се развиват мухъли и плесени.

 

Как може термовизорът да се използва (в моя дом) за предсказуем и превантивен контрол?

Няма перфектни сгради и винаги има скрити дефекти, които не са известни на техните обитатели преди да се появим ние. Винаги откриваме дефекти (било то малки или големи) чрез извършване на превантивно и предсказуемо сканиране. Ние просто ще ви покажем как тези проблеми могат да бъдат коригирани. Най-типичните инфрачервени приложения са откриването на структурни проблеми, скрито проникване на влага, невидими електрически повреди, както и отоплителни и енергийни загуби.

 

Инфрачервената камера работи ли в пълен мрак?

Да, допълнителното осветление не е задължително, когато сканираме сградата.   Инфрачервените камери действат  използвайки само топлинното излъчване на телата, което се изразява в различни топлинни подписи в заобикалящата ги среда. Можем да работим в  стая с пълен мрак без инфрачервеното сканиране да бъде възпрепятствано.

 

Колко време обикновено отнема инфрачервената инспекция?

Средно по размер жилище  (100 м²) може да се сканира за около 90 минути. След това  ще са необходими приблизително 4 часа, за да се генерира професионален доклад  в офиса ни. Тези периоди могат да варират в зависимост от големината, възрастта и състоянието на дома, който се инспектира и колко изображения са необходими за идентифициране на всеки конкретен  проблем.

 

Проверяват ли се новопостроени жилища и сгради?

Новите жилища не гарантират съвършенство. Ние сме извършили IR сканиране на много новопостроени сгради и не сме намерили все още идеалният дом. Дефектите могат да бъдат различни и е добре да знаете до каква степен те могат да са опасни за Вас и Вашето семейство (служители) - нашите уреди ще определят това. Намерете тези дефекти сега, преди да сте извършили окончателно плащане (последна вноска) или преди да изтече гаранцията на жилището Ви. Ние можем до открием повечето проблеми, които не са видими с просто око.

 

Мога ли да придружавам вашият Специалист по време на проверката?

Да, винаги предпочитаме Вие да ни водите във Вашия имот. Така ние ще можем да обсъдим с Вас проблемните зони и да Ви покажем на дисплея на камерата как изглеждат те. Така ще можем да коментираме с Вас всеки проблем и това как може той да бъде коректно отстранен. Също така, не се колебайте да ни задавате въпроси. Това ще Ви помогне да извлечете максимална полза от инфрачервената проверка и ще имате по-голяма яснота за системите, които изграждат Вашият дом.

 

Какво е включено в ИЧ доклада?

Вие ще получите подробен доклад (термографска експертиза) с описание на всички сканирани обекти. Той ще предостави подробно описани всички топлинни аномалии, които сме установили, както и препоръки за отстраняването (ремонта) на проблемните зони.

 

Мога ли да получа данъчни облекчения за това че съм направил ИЧ експертиза?

Такива програми все още са в проект, но от 2012 г. се очаква задължителното енергийно сертифициране на всички сгради да стане факт. За всички правителствени програми и възможни данъчни референции може да проверите  . . . ТУК

 

Какво е микровълнов скенер?

Приборите, използващи този метод, излъчват радиосигнал, настроен на резонансната честота на водната молекула. При наличие на вода в близост до антената, част от енергията на излъчения сигнал се поглъща. Чрез измерване на дела на погълнатата енергия може да се съди за количеството вода в съответния материал. Това е и единствения метод за извършване на неразрушаващи измервания на сравнително голяма дълбочина - до около 30cm.

 

Какво е диелектричен влагомер?

Диелектричната проницаемост на водата е значително по-висока от тази на повечето строителни материали. Прибори с различни конструкции позволяват указване на съдържанието на влага посредством измерване на диелектричната проницаемост на материала, намиращ се в близост с измервателните електроди. По-старите прибори имат плосък електрод и се поставят върху повърхността на измервания материал. Поради редица несъвършенства напоследък те се изместват от прибори със сферичен електрод.

 

Защо трябва да инспектирам моят дом с ИЧ камера?

Вероятно домът Ви ще бъде най-голямата инвестиция, която ще направите в живота си. Докато живеете в него искате да знаете къде са скритите дефекти, които Ви дебнат. Ако проблеми като дефектни кабели и лоши електро-връзки например, останат без контрол твърде дълго, сумата за ремонта може да бъде прекомерно голяма. Също така, топлинните загуби, които коригирате сега ще започнат  веднага да Ви се изплащат в рамките на първите няколко години след ремонта. Така, че направете дома си комфортно и безопасно място, като защитите инвестицията си. Поръчайте инфрачервено сканиране днес.

 

Какво е Жилищна инспекция?

Жилищната инспекция е визуална и високотехнологична проверка на физическата структура и системи на една къща, от покрива до основите.

 

Какво включва Жилищната инспекция?

Стандартният доклад от инспектора обхваща състоянието на отоплителната система в дома, централна климатична система (ако температурата позволява), водопроводни и електрически системи, покрив, таван и видими изолации (невидими-обследване с термокамера), стени, подове, прозорци и врати, фундамент, мазе и структурни компоненти.

 

Защо ми е необходим Жилищна инспекция?

Закупуването на дом може да бъде най-голямата отделна инвестиция, която ще направите. За да се сведат до минимум неприятните изненади и неочаквани трудности, Вие ще искате да научите колкото се може повече информация за новопостроени или съществуващи къщи или апартаменти преди да ги купите. Жилищните инспектори могат да преценят необходимостта от основен ремонт или наличието на строителни пропуски, както и нуждата от ремонти, за да се приведе имота в добра форма. След проверката, Вие ще знаете повече за домът, което ще ви позволи да го закупите с увереност.
Ако вече сте закупили имот, Жилищната инспекция може да идентифицира проблемите в жилището и да предложи превантивни мерки, които могат да Ви помогнат да избегнете скъпи бъдещи ремонти.
Ако планирате да продадете дома си, Жилищната инспекция може да Ви даде възможност да направят поправките, които ще подобрят състоянието на имота и ще предоставят необходимата информация за него на бъдещите купувачи.

 

Какво ще струва това?

Таксата за проверка на типична еднофамилна къща или апартамент варира в зависимост от редица фактори, като големината на жилището, неговата възраст и е възможно да се оскъпи от допълнителни услуги по желание на клиента. За повече информация
Не позволявайте на разходите да бъдат фактор при вземането на решение дали да направите жилищна инспекция. Жилищните инспектори имат сериозен опит и ще Ви дадат сигурност при взимане на окончателното решение за покупката на имота.

 

Защо не мога да го направя сам?

Дори и на най-опитните наши клиенти им липсват знанията на професионален инспектор. Инспекторът е запознат с елементите на жилищното строителство, правилното инсталиране, поддръжка и безопасност в дома. Ние знаем как компоненти на жилището функционират заедно и защо те се могат да не работят правилно. Освен това оборудването за Жилищна инспекция изисква съответната квалификация.
Преди всичко, най-вече за купувачите е трудно да останат напълно обективни и сдържани за къщата, която те наистина искат, и това може да окаже влияние върху тяхната преценка. За точна информация, най-добре е да получите безпристрастно становище от специалист в областта на вътрешните проверки.

 

Може ли Жилищната инспекция да е неуспешна?

Не. Професионалната Жилищна инспекция е преглед на текущото състояние на една къща. Това не е оценка, която определя пазарната стойност. Това е обща проверка, която проверява физическото състояние и посочва за кои компоненти и системи, може да се наложи сериозен ремонт или замяна.

 

Как да намеря Жилищен инспектор?

Можете да попитате приятели или бизнес познати да Ви препоръчат инспектор, който те са използвали. Също така, агентите по недвижими имоти и брокери са запознати с услугата и могат да Ви предоставят списък с фирми, от които да избирате.

 

Кога да извикам Жилищен инспектор?

Обикновено, ние сме търсени веднага след сключване на договор или споразумение за покупка на имот. Преди да го подпишете, се уверете, че има клауза в договора или предварителното споразумение, което Ви дава право да се откажете от него ако заключението на Жилищните инспектори е негативно за имота.

 

Трябва ли да бъда там?

Въпреки, че не е задължително да присъствате на проверката, е силно препоръчително. Вие ще бъдете в състояние да направлявате инспекторите и да задавате въпроси за състоянието на дома и за неговата поддръжка.

 

Какво става, ако докладът разкрива, проблеми?

Къщата може да е добра. Ако инспекторът констатира проблеми, то не значи, че не трябва да купите къщата, но само така Вие ще знаете предварително какво да очаквате. Ако бюджетът Ви е малък или ако не искате да се занимавате с бъдещите ремонтни работи, тази информация ще бъде важна за Вас. Ако основните проблеми са намерени, един продавач може да се съгласи да направи основен ремонт или да намали цената на имота.

 

Ако къщата се окаже в добро състояние дали се нуждае от проверка?

Определено. Така ще можете направите покупката с увереност. Ще научите много неща за Вашия нов дом от писмения доклад на инспектора и ще разполагате с тази информация за бъдещи справки.