bg en

Untitled Document

Сканиране на електроинсталации


 

Хексагон Билд разполага със скенери за проследяване на кабели в стените и под земята, локализиране на предпазители, прекъсвания в електровериги, къси съединения и проблеми в електрически системи за подово отопление. Те могат също така да се използват и за проследяване на метални тръби за вода и отопление. С помощта на тази екипировка ние можем лесно да открием проблемите и да посочим на клиентите си или на компетентните лица начините за тяхното отстраняване. При сканиране на ел. инсталации ние използваме и термокамера за проверка на всички връзки в електротабла и разпределителни кутии. Техниката, с която разполагаме е изцяло на FLUKE световен лидер в измервателната апаратура. Нашите сканирания не отнемат много време и спестяват на клиентите ни излишни разходи за отстраняване на дефектите. Цените ни са напълно достъпни за всички, за да получите оферта моля изпратете ни запитване или се обадете на телефон +359 884 081 517. С помощта на техниката, която притежаваме можем да открием:

  • Прекъснат кабел с дължина до 2000м;
  • Късо съединение в електроинсталации;
  • Прекъснати кабели на подови отопления;
  • Трасиране на подови отопления (дори когато не работят);
  • Трасиране на електровериги до предпазителя им;
  • Проверка на електровръзки, когато са под товар;
  • Трасиране на метални водопроводи и многослойни тръби с алуминиева вложка;
  • Трасиране на кабели в земята до 2, 5м дълбочина;
  • Трасиране на електровериги при реновиране на сгради.

При необходимост или по Ваше изискване може да получите подробен писмен доклад за извършените измервания генериран от софтуера към нашите измервателни уреди.