bg en

Untitled Document

Анализи на качеството на въздуха


 

МИКРОКЛИМАТЪТ В ЖИЛИЩЕТО не винаги е толкова добър колкото изглежда на пръв поглед. Хексагон Билд разполага с анемометри и газ анализатори и най-мощният IR термометър в България, с чиято помощ можем да проверим влажността, температурата на въздуха и стените и наличието на вредни газове във въздуха. Имаме възможност та да проверим и климатичните инсталации (ако има налични такива) и да проверим надеждността им и дали отговарят на заложените параметри (ако разполагаме с проектната документация). Ако има вентилационни системи и централна климатизация ние можем да проверим качеството и параметрите на подавания въздух (важи за административни и офис сгради). Fluke, е разработила гама от продукти IAQ (качествен анализ на въздуха в помещения), а именно - Fluke 971 температуро и влагомер и Fluke 975V уред за диагностика на замърсителите на въздуха.
 


В Fluke IAQ системи са предназначени за проучване на възможните заплахи за здравето, породени от вътрешни замърсители на въздуха, които включват тютюнев дим, биологични агенти, като бактерии и плесени, въздуха частици, летливи органични съединения, лепило, разтворители, почистващи препарати, въглероден двуокис (CO2) и на въглероден окис (CO). 

 Fluke 971 измерва влажността във въздуха, както и температурата на околната среда в дадено помещение. Fluke 975 е проектиран за да проверите скоростта на въздушния поток и следи за нивата на СО във въздуха. Той също така определя ефективността на въздушната циркулация, минаваща през дадена сграда.
 

Влажността и температурата играят значителна роля в генерирането на замърсители. Невъзможността да се управляват тези процеси може да създаде други проблеми, като увеличаването на плесените и др. За обследване моля изпратете запитване или се обадете на +359 884 081 517.

 

Моля обадете ни се, за безплатна демонстрация в удобно за Вас време. Всички клиенти, които са пуснали запитване през нашия сайт получават 10% отстъпка от услугите на фирмата.