bg en

Blower door установки RETROTEC


Въздухонепроницаемостта на ограждащата конструкция оказва съществено влияние както на чувството за комфорт, така и върху параметрите на енергийна ефективност на сградата. Неконтролираното преминаване на въздух през дефекти на прозорци, врати, стени и подове ускорява процеса на износнаве на конструкцията, причинява чувство на дискомфорт и води до увеличаване на разходите за отопление и климатизация. Поради  тази причина параметрите за въздухонепроницаемост и методите за контрол са стандартизирани и се регламентират с нормативни документи.

 

За измерване на въздухонепроницаемостта при нужда от констатация за съответствие с изискванията или за откриване на скрити дефекти се прави така нареченият Blower Door тест, който се осъществява с помощта на специализирани измервателни уреди. Основните компоненти на Blower Door установката са изключително мощен калибриран измервателен вентилатор, оборудван с датчици и електронен манометър със специализиран софтуер.

Посредством Blower Door теста ще получите отговор на следните въпроси:

 • Какъв е въздухообмена в сградата;
 • До колко е херметична ограждащата конструкция;
 • Колко са големи топлинните загуби, причинени от изтичането на въздух;
 • Дали кратността на въздухообмена е по-голяма или по-малка от необходимото;
 • Целесъобразна ли е употребата на вентилацията в сградата;
 • Къде са скритите дефекти на ограждащата конструкция;
 • Какъв е техният рамер;
 • Какво влияние имат отделните дефекти върху въздухообмена и топлинните загуби;

 

Принцип на работа и събиранe на данни

Същността на метода се състои в това,  в обследваният обект да бъде напомпван или изпомпван въздух. След постигането на постоянен въздушен поток при фиксирано повишаване или понижаване на налягането между изпитвания обект и външната среда, се измерва количеството преминаващ през вентилатора въздух, и се приравнява към количеството на въздуха, преминаващ през дефектните зони на конструкцията. Според резултатите от измерванията се изчисляват обобщени характеристики за въздухонепроницаемостта на изпитваният обект. Чрез професионалният софтуер FanTestic могат да се контролират всички процеси и автоматични тестове директно от Вашият лаптоп.

Ето как изглеждат нещата на практика: На входната врата се монтира алуминиева рамка с платнище, на което по специален начин е обособено място за вентилатора. Към него се включва измервателният уред с датчици, отчитащи различни физически параметри. При обследване на сгради се затварят плътно всички външни прозорци и  врати (освен тази, на която е монтирана установката), вентилационните отвори, каналите на изсмуквателните вентилатори и тези на отоплителните уреди и т.н. Чрез отваряне и затваряне на интериорните врати може да се определи влиянието на всяка от тях. Тестовете се извършват както чрез понижаване, така и чрез повишаване на налягането в сградата. Данните от измерванията се съхраняват в електронен вид в паметта на уреда и на компютъра едновременно.

Поради разликата в налягането вътре в сградата и извън нея, значително се увеличава количеството въздух, преминаващ през различни въздухопроницаеми дефекти. Тъй като температурата на въздуха вътре и извън сградата обикновенно е различна, в дефектние зони се получава изменение на повъхностната температура на ограждащата конструкцията. Това именение може лесно да бъде открито с помощта на термокамера.

Description: retrotec_flir.jpg

 

„Модел 1000

Модел 1000” е с мощност от 0.75 к.с., което е повече от достатъчно, за измерване кратността на въздухообмена в апартаменти и малки сгради до 1000 куб. м. Контролът при работа и мониторинга на данните се осъществяват посредством 2-канален дигитален манометър Retrotec DM-2, с автоматично поддържане на зададените параметри, и моментна реакция на всякакви промени. В допълнение, “Модел 1000” има опция за ръчен контрол на скоростта. Калибрираният вентилатор е с голям ресурс и 10 години гаранция за работа без ремонт от Retrotec.

Системата „Модел 1000“ включва:

 • Калибриран измервателен вентилатор серия 1000
 • Покривало за вентилатора
 • 8 м. захранващ кабел
 • Всички пневматични и електрически връзки в един основен кабел
 • Дигитален манометър DM-2
 • Зарядно устройство
 • Алуминиева рамка и платнище
 • Комплект тръбички и конектори
 • Илюстрирани инструкции за работа

Технически характеристики

Въздушен поток
(
Прецизност +/- 5%, или +/- 3% с Retrotec Software)

 Литър/с

 м3/ч

Максимален въздушен поток

 2973

 10,705

Максимален въздушен поток при 50 Pa

 2643

 9514

Минимален въздушен поток 

2

 8

     

Размери

 см

 

Височина вентилатор

 66

 

Работен диаметър

 56

 

Широчина вентилатор

 24

 

Куфар за рамка и платнище (Включен)

 135 x 25 x 10

 

Височина рамка

 от 131 до 241

 

Широчина рамка

 от 75 до 105.4

 
     

Двигател

 9 А
 
при 120 V

 5 А
 
при 240 V

Мощност

0,75 к.с

 

Тегло вентилатор (Open range)

 14.9 кг

 

Тегло рамка и платнище

 6.4 кг

 

 

Q46 Blower Door

Универсалната система „Q46 Blower Door е оборудвана е с измервателен вентилатор от серията 2200. Установката е подходяща за тестване на сгради с вътрешен обем до 2000 куб.м. Контролът може да се извършва както в ръчен, така и в автоматичен режим, благодарение на двуканалният дигитален манометър DM-2. Всичко, което трябва да направите е да зададете желаното налягане в сградата и техниката ще свърши останалото. При отстраняване на дефект в ограждащата конструкция по време на теста, системата автоматично се адаптира към промените, поддържайки нивото на налягане спрямо  зададените параметри.

Системата Q46 Blower Doorвключва:

 • Калибриран измервателен вентилатор серия 2200
 • Покривало за вентилатора
 • 15 м. захранващ кабел
 • Всички пневматични и електрически връзки в един основен кабел
 • Дигитален манометър DM-2
 • Зарядно устройство
 • Алуминиева рамка и платнище
 • Комплект конектори и тръбички с дължина 23 м.
 • Илюстрирани инструкции за работа

Технически характеристики

Въздушен поток
(Прецизност +/- 5%, или +/- 3% с Retrotec Software)

 Литър/с

м3

Максимален въздушен поток

 2973

 10,705

Максимален въздушен поток при 50 Pa

 2643

 9514

Минимален въздушен поток в конфигурация C1 при 10 Pa

 18

 65

     

Размери

 см

 

Височина вентилатор

 66

 

Работен диаметър

 56

 

Широчина вентилатор

 24.1

 

Куфар за рамка и платнище (Включен)

 134 x 25 x 10

 

Височина рамка

от 131 до 241

 

Широчина рамка

от 75 до 105.4

 
     

Двигател

 9.8 А
 при 120 V

 4.5 А
 при 240 V

Мощност

0.75 к.с.

 

Тегло вентилатор

 15.4 кг

 

Тегло рамка и платнище

 6.4 кг

 

 

Q4E Blower Door

Както и при „Q46“, установката „Q4E“ е оборудвана с лека сглобяема рамка с възможност за монтаж на широк диапазон различни по размер врати. При тази система обаче разполагаме с по-мощен вентилатор (2 к.с.) от серията 3300, с капацитет 14 000 куб.м./час. Това прави „Q4E“ изключително подходяща за тестване на големи сгради. Контролът отново се извършва посредством двуканален дигитален манометър DM-2.

 Системата Q4E Blower Doorвключва:

 • Калибриран измервателен вентилатор серия 3300
 • Покривало за вентилатора
 • 15 м. захранващ кабел
 • Всички пневматични и електрически връзки в един основен кабел
 • Дигитален манометър DM-2
 • Зарядно устройство
 • Алуминиева рамка и платнище
 • Комплект конектори и тръбички с дължина 23 м.
 • Илюстрирани инструкции за работа

Технически характеристики

Въздушен поток
(Прецизност +/- 5%, или +/- 3% с Retrotec Software)

 Литър/с

м3

Максимален въздушен поток

 3623

 13,762

Максимален въздушен поток при 50 Pa

(Оптимална честота - 50 Hz)

 3776

 13,592

Максимален въздушен поток при 300 Pa

1888

6796

Минимален въздушен поток в конфигурация C1 при 10 Pa

 18

 65

     

Размери

 см

 

Височина вентилатор

 66

 

Работен диаметър

 56

 

Широчина вентилатор

 24.1

 

Куфар за рамка и платнище (Включен)

  134 x 25 x 10

 

Височина рамка

от 131 до 241

 

Широчина рамка

от 75.5 до 105.4

 
     

Двигател

 16 А
 при 120 V

9 А
 при 240 V

Мощност

2 к.с.

 

Тегло вентилатор

 16.8 кг

 

Тегло рамка и платнище

 6.4 кг

 

 

Q56 Blower Door

Системата „Q56 Blower Door е алтернативният по-професионален вариант на установките с измервателен вентилатор от сериите 2200/2350. За разлика от „Q46“ вместо сглобяема алуминиева рамка с платнище, тук разполагаме с твърди противоударни пластмасови панели, предназначени за монтаж както на стандартни врати, така и при асиметрични отвори с неправилна форма (в етап на строителство при липса на каса).  Както и при останалите установки Retrotec, тук контролът отново се извършва посредством двуканален дигитален манометър DM-2 и специализираният софтуер FanTestic.

Системата Q56 Blower Doorвключва:

 • Калибриран измервателен вентилатор серия 2200
 • Покривало за вентилатора
 • 15 м. захранващ кабел
 • Всички пневматични и електрически връзки в един основен кабел
 • Дигитален манометър DM-2
 • Зарядно устройство
 • Комплект модулни панели
 • Комплект конектори и тръбички с дължина 23 м.
 • Илюстрирани инструкции за работа

Технически характеристики

Въздушен поток
(Прецизност +/- 5%, или +/- 3% с Retrotec Software)

 Литър/с

м3

Максимален въздушен поток

 2973

 10,705

Максимален въздушен поток при 50 Pa

 2643

 9514

Минимален въздушен поток в конфигурация C1 при 10 Pa

 18

 65

     

Размери

 см

 

Височина вентилатор

 66

 

Работен диаметър

 56

 

Широчина вентилатор

 24.1

 

Куфар панели (Включен)

 77 x 76 x 18

 

Височина панели

от 194 до 221

 

Широчина панели

от 72.5 до 105.4

 
     

Двигател

 9.8 А
 при 120 V

 4.5 А
 при 240 V

Мощност

0.75 к.с.

 

Тегло вентилатор

 15.4 кг

 

Тегло панели

 9.8 кг

 

 

Q5E Blower Door

Q5E“ е професионална система оборудвана с мощен вентилатор (2 к.с.) от серията 3300. Монтажът е изключително лесен благодарение на модулните панели, приложими при различни размери стандартни и нестандартни врати. И тук контролът се извършва посредством двуканален дигитален манометър DM-2 и специализираният софтуер FanTestic.

Системата Q5E Blower Doorвключва:

 • Калибриран измервателен вентилатор серия 3300
 • Покривало за вентилатора
 • 15 м. захранващ кабел
 • Всички пневматични и електрически връзки в един основен кабел
 • Дигитален манометър DM-2
 • Зарядно устройство
 • Комплект модулни панели
 • Комплект конектори и тръбички с дължина 23 м.
 • Илюстрирани инструкции за работа

Технически характеристики

Въздушен поток
(Прецизност +/- 5%, или +/- 3% с Retrotec Software)

 Литър/с

м3

Максимален въздушен поток

 4012

14,440

Максимален въздушен поток при 50 Pa

(Оптимална честота - 50 Hz)

 3917

14,100

Максимален въздушен поток при 300 Pa

1085

3907

Минимален въздушен поток 

 2

 8

     

Размери

 см

 

Височина вентилатор

 66

 

Работен диаметър

 56

 

Широчина вентилатор

 24.1

 

Куфар панели (Включен)

 77 x 76 x 18

 

Височина панели

от 194 до 221

 

Широчина панели

от 81 до 124

 
     

Двигател

 22 А
 при 120 V

14 А
 при 240 V

Мощност

2 к.с.

 

Тегло вентилатор

 16.8 кг

 

Тегло панели

 9.8 кг

 

 

QMG Blower Door

QMG“ е най-мощната система за диагностика, оборудвана с минимум три вентилатора от серията 3300. Тя позволява целодневна непрекъсната работа, при всякаква скорост и без опасност от прегряване. Всички три вентилатора са здраво прикрепени към модулните панели, които могат да бъдат монтирани на всяка врата и то за минути.

Тази система успешно е използвана за тестване на някои от най-големите сгради в света. Може да бъде конфигурирана за три, шест, дванадесет и дори за двадесет и четири вентилатора. Благодарение на тази система, практически не съществува сграда, която да е над Вашите възможности!

За контрол и визуализация на въздушния поток и налягане всеки комплект от три вентилатора е оборудван с два дигитални манометъра DM-2A, като при необходимост от наблюдение на потока на всеки вентилатор индивидуално, може да бъде добавен трети DM-2.

Системата QMG Blower Doorвключва:

 • Три калибрирани измервателни вентилатора, серия 3300
 • Покривала за вентилаторите
 • 15 м. захранващ кабел
 • Всички пневматични и електрически връзки в един основен кабел
 • Два дигитални манометъра DM-2
 • Зарядно устройство
 • Комплект модулни панели
 • Комплект конектори и тръбички с дължина 23 м.
 • Илюстрирани инструкции за работа

Технически характеристики

Въздушен поток
(Прецизност +/- 5%, или +/- 3% с Retrotec Software)

 м3

 м3

Максимален въздушен поток на трите вентилатора

 11.5

 41226

Максимален въздушен поток  при 50 Pa               (Оптимална честота - 50 Hz)

 11.3

 40776

Максимален въздушен поток  при 300

 1.9

 6796

Минимален въздушен поток в конфигурация C1 при 10 Pa

 0.018

 65

     

Размери

 см

 

Височина вентилатор

 66

 

Работен диаметър

 56

 

Широчина вентилатор

 24.1

 

Куфар панели (Включен)

 77 x 76 x 18

 

Височина панел

 20.3

 

Широчина панел

 121.9

 
     

Захранване

 от 100 до 260 V

 2000 W

Мощност

2 к.с.

Тегло вентилатор

 16.8 кг

 

Тегло панели

 9.8 кг