bg en

Blower Door тестове


 

Blower door тестовете са новост за България и за момента Хексагон-Билд е единствената компания  предлагаща тази услуга. Има най-различни стандарти за този вид обследване, но нашия екип основно работи по EN13829 (Europe) n50 A и B, който смятаме за най-подходящ при обледване на сгради в страната. Същността на подобен вид обследване е да се наподобят климатични условия, при които в сградата започва да прониква или да изтича въздух. Този процес може да доведе до големи топлинни и енергийни загуби за обитателите на имота. В по-лошите случаи, натрупването на влага от кондензационни процеси при нахлуване на външен въздух или изтичане на затоплен през пукнатини и отвори в ограждащата конструкция може да причини разрушаване на части от фасадата и влошаване на микроклимата в помещението.

 

 

В Европа комбинацията на Blower door тест с Термографски анализ на имотите дава най-добър резултат при обследване за оптимизация на Енергийната ефективност на жилищата и сградите. Както и друг път сме споменавали, мерките и методите описани в закона за ЕЕ и наредбите за прилагането му не дават достатъчно възможности за прецизно обследване на сградите. Освен това в България няма приет официален стандарт (коефициент) за въздухонепроницаемост (колко кратен е обмена на въздуха в затворени помещения без вентилация основно – m³/h). Липсата на подобни критерии е причина за масовата поява на конденз и плесен след саниране на сградите.

 

 

Нашият екип разполага с две термокамери и Blower door установка за провеждане на гореспоменатите обследвания. Освен всички скрити дефекти, които стават видни при понижаване на налягането до -50 Ра с термокамера, ние можем да изчислим какъв е специфичния въздухообмен в жилището и да установим дали има нужда от допълнителна вентилация или пък е прекалено “отпуснато” и охладения или затоплен въздух ( в зависимост от сезона) изтича  в атмосферата през зле изградената ограждаща конструкция на къщата.

 

 

До края на Април 2012г. нашия екип ще извършва комбинирано обследване на къщи и апартаменти на промоционална цена.

 

Термографското обследване на имоти за Енергийна ефективност без Blower door тест не може да Ви даде точен резултат за инфилтрацията и ексфитрацията в дома Ви!

 


Резултатите от това обследване ще се предават на електронни носители и ще съдържат Термографски доклад за откритите дефекти в жилището и доклад от Blower door теста. Цената няма да зависи от големината на обследваните имоти!

 

 

Възползвайте се от промоционалните условия и направете високотехнологично обследване на имота си със сертифицирани специалисти и възможно най-добрата техника в света. За момента сме единствената фирма в България с три международни сертификата по Инфрачервена термография и лиценз за Home Inspection oт InterNACHI USA.